Hungarian
Ügyszám:
.
IV/04990/2021
Első irat érkezett: 12/21/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VI.30.200/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, tisztességtelen fogyasztói szerződés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Gfv. VI.30.200/2021/2. számú felülvizsgálati végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.25.079/2021/2. számú végzése, illetve a Fővárosi Törvényszék 57.Pf.636.007/2020/4. számú végzésének megsemmisítését kérik.
Az indítványozók sérelmezik az általuk kötött devizahitel szerződés konstrukcióját, miszerint az tisztességtelen szerződési feltételeket tartalmazott, melyekről őket fogyasztóként nem tájékoztatták, a kockázatokat nem tudták felmérni. A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítélete ellen az indítványozók fellebbezést terjesztettek elő, amit a Fővárosi Törvényszék hivatalból elutasított, mert a kérelemből nem derült ki annak határozott tartalma. A végzés ellen az indítványozók fellebbezéssel éltek, a Fővárosi Ítélőtábla a másodfokú bíróság végzését jóváhagyta a fellebbezés megalapozatlansága okán. Az indítványozók felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be, amelyet a Kúria hivatalból elutasított a jogszabályai feltételek fennállásának hiányára hivatkozva.
Az indítványozók érvelése szerint a devizahitel szerződés folytán sérült az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdés szerinti tulajdonhoz való joguk, az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdés szerinti vállalkozás szabadságához való joguk, illetve az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésben foglalt törvény előtti egyenlőség követelménye. A bíróságok döntéshozataluk során pedig megsértették a XXVIII. cikk (1) bekezdésben foglalt tisztességes eljáráshoz való jogukat..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Gfv. VI.30.200/2021/2. felülvizsgálati végzése
    Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.25.079/2021/2. számú végzése
    Fővárosi Törvényszék 57.Pf.636.007/2020/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
V. cikk
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_4990_9_2021_ind_kieg_anonim.pdfIV_4990_9_2021_ind_kieg_anonim.pdfIV_4990_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_4990_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.