Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02026/2019
Első irat érkezett: 12/18/2019
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 2.Pkf.21.078/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék törlése iránti kérelem elutasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - Hodosiné dr. Papp Katalin közjegyző 32012/Ü/159/2016/11. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 2.Pkf.21.078/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - adós - előadta, hogy a hitelező bankkal kölcsönszerződést kötött. Az indítványozó a kölcsön folyósításához közjegyző előtt a kölcsön visszafizetésére irányuló és közvetlen bírósági végrehajtás lehetőségét is tartalmazó kétoldalú közokiratba foglalt szerződést kötött. A szerződés megszűnését követően az indítványozó végrehajtási záradék törlése és végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmét a közjegyző elutasította. A bíróság megállapította, hogy a közjegyző a végrehajtási záradék törlése iránti kérelem vonatkozásában a jogszabályoknak megfelelő határozatot hozott, ezért azt helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes hatósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát sértik a döntések, ugyanis a BDT2018.3813. kimondja, hogy tisztességtelen a fogyasztói szerződésnek az a kikötése, amely hatásában a fogyasztó részéről tett tartozás-elismerésnek minősül. Az indíványozó álláspontja szerint ilyen okirat alapján végrehajtási záradék kiállításának nincsen helye..
.
Támadott jogi aktus:
    Debreceni Törvényszék 2.Pkf.21.078/2019/2. számú végzése
    Hodosiné dr. Papp Katalin közjegyző 32012/Ü/159/2016/11. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2026_5_2019_idnkieg.anonimpdf.pdfIV_2026_5_2019_idnkieg.anonimpdf.pdfIV_2026_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_2026_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.