Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00355/2019
Első irat érkezett: 02/25/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.517/2018/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen bírósági eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Bfv.I.517/2018/14. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.534/2014/23. számú ítélete, a Kecskeméti Törvényszék 10.B. 177/2012/157. számú ítéletére kiterjedően.
Az indítványozó álláspontja szerint, azáltal, hogy az első és másodfokú bíróságok súlyos eljárásjogi sérelmei ellenére a Kúria a támadott döntésével hatályában fenntartotta az első és másodfokú ítéleteket, s azáltal, hogy a bíróságok a pártatlanság követelményének sérelmével, a védelemhez való jog korlátozásával, fegyverek egyenlőségének hiányában, inkompetens tanú vallomására hivatkozással hozták meg ítéleteiket, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (3) bekezdésében biztosított tisztességtelen bírósági eljárás tilalmába ütköző módon jártak el..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Bfv.I.517/2018/14. számú végzése, a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.534/2014/23. számú ítélete, a Kecskeméti Törvényszék 10.B. 177/2012/157. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_355_2_2019_indíkieg.anonim.pdfIV_355_2_2019_indíkieg.anonim.pdfIV_355_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_355_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria végzése alaptörvény-ellenességének
  megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az indítványozó a
  Kúriának benyújtott felülvizsgálati kérelmében azt állította, hogy az első- és
  másodfokon eljáró bíróságok magatartása a tisztességes bírósági eljáráshoz való
  jogába ütközött, valamint az eljárás során sérült a védelemhez való joga. Az
  indítványozó a felülvizsgálati kérelemben tételesen megjelölte az állított
  eljárási szabálysértéseket, azok helytállóságát azonban a Kúria a támadott
  határozatában csak részben cáfolta, továbbá úgy foglalt állást, hogy a
  megjelölt eljárási szabályszegések még esetleges fennállásuk esetén is
  legfeljebb relatív eljárási szabálysértést valósítanak meg, melyek nem
  tartoznak a törvényben megjelölt és felülvizsgálati eljárás alapjául szolgáló
  eljárási szabálysértések körébe. Így a felülvizsgálati indítványt a Kúria
  törvényben kizártnak minősítette. Az indítványozó meggyőződése szerint
  ugyanakkor a részletezett eljárási szabálysértések együttesen (de legtöbbjük
  külön-külön is) a tisztességes eljáráshoz való joga megsértését eredményezték.
  Az indítványozó példaként említette, hogy a felülvizsgálati eljárás idején nem
  álltak rendelkezésre az eljárás iratai tanulmányozható módon, és a vádiratot
  számára nem kézbesítették. Ezen hiányosság és mulasztás következtében az
  indítványozó nem gyakorolhatta megfelelően a védelemhez való alapvető jogát.
  Szintén a védelemhez való jog, továbbá a tisztességes eljáráshoz való jog
  sérelmére vezetett az indítványozó szerint, hogy az egyik tárgyaláson olyan
  védő járt el, akinek a meghatalmazását előzetesen visszavonta. Kifogásolta
  továbbá az indítványozó azt is, hogy a másodfokú tárgyaláson annak ellenére nem
  vehetett részt, hogy arra irányuló szándékát jelezte. Figyelemmel ezekre,
  továbbá az indítványozó egyéb kifogásait is megvizsgálva, az Alkotmánybíróság
  arra a következtetésre jutott, hogy az indítványozóval szemben folytatott
  büntetőeljárásban nem kérdőjeleződött meg a pártatlanság értelmében az ügyben
  eljáró bíróval szemben támasztható elvárások érvényesülése. Nem lehetett
  megállapítani ugyanis sem azt, hogy a Kúria a megítélendő ügy tekintetében
  előítéletekkel rendelkezett volna, sem pedig azt, hogy az ügyben szereplő egyik
  fél, jelen esetben az indítványozó javára, avagy hátrányára elfogult döntést
  hozott. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a tényállás
  megállapítása, a bizonyítékok értékelése, a cselekmény minősítése és a szankció
  kiszabása olyan törvényességi kérdések, amelyekről történő döntés az eljáró
  bíróságok hatáskörébe tartozik, így az Alkotmánybíróság nem mérlegelhette felül
  a bíróságok eljárását egy konkrét bizonyíték felhasználásával összefüggésben.
  Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta azt is, hogy önmagukban a rendes bíróságok
  által elkövetett vélt vagy valós jogszabálysértések nem adhatnak alapot
  alkotmányjogi panasz előterjesztésére, mert így az Alkotmánybíróság burkoltan
  negyedfokú bírósággá válna. Minderre figyelemmel az Alkotmánybíróság az
  indítvány vizsgálata alapján arra a megállapításra jutott, hogy a Kúria a
  támadott végzéssel sem az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát, sem
  a védelemhez való jogát nem sértette meg, ezért az Alkotmánybíróság az
  indítványt elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.01.21 9:00:00 1. öttagú tanács
  2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Bfv.I.517/2018/14 of the Curia (unfair court procedure)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .