Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02014/2019
Első irat érkezett: 12/17/2019
.
Az ügy tárgya: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék törlése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó adós előadta, hogy ingatlan jelzáloggal biztosított devizában nyilvántartott jelzálog tipusú kölcsönszerződést kötött a hitelező bankkal. A szerződést a bank felmondta. Az indítványozó végrehajtás törlése iránti kérelmet terjesztett elő, melyet a közjegyző elutasított. A fellebbezés folytán eljáró Gyulai Törvényszék a közjegyző végzését helybenhagyta. A Kúria a felülvizsgálati kérelmét hivatalból elutasította.
Az indítványozó előadta, hogy a jelenlegi bírói gyakorlat és a sérelmezett törvényi rendelkezés szerint felüvlizsgálati kérelemnek akkor van helye a végrehajtás elrendelése során, ha a másodfokon jogerőre emelkedett, a bíróság külföldi végrehajtási tanúsítvánnyal való ellátásáról, illetőleg végrehajtásának elrendeléséről rendelkező végzése ellen irányul. A felülvizsgálat tehát csak a nemzetközi kötelezettségek teljesítése céljából biztosított, így sem a végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet elutasító végzés, sem pedig a végrehajtási záradékot hatályában fenntartó végzés ellen nincsen helye felülvizsgálatnak. Az indítványozó álláspontja szerint a törvényhelyben nincsen tételes felsorolás, és a joggyakorlat bár lehet, hogy egységes, de mégis bizonytalan, ami a jogállamiság elvébe ütközik és a tisztességes eljáráshoz való jogát sérti..
.
Támadott jogi aktus:
    a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2014_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_2014_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_2014_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_2014_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.