Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02005/2019
Első irat érkezett: 12/16/2019
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.089/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyvédi megbízási díj)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A jogi képviselővel eljáró indítványozók az elsőfokú bíróság útján terjesztették elő az Abtv. 27. § és 26. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panaszukat a Kaposvári Törvényszék 19.P.21.484/2018/14. számú ítélete és a Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.089/2019/3. számú ítélete rendelkező részének perköltséget megállapító része ellen, amelyben egyúttal kérték a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 3. § (6) bekezdés első mondata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését is.
Az indítványozók a polgári per felperesei. A 2011-ben indult eljárást lezáró elsőfokú ítéletben (a Kaposvári Törvényszék 19.P.21484/2018/14. számú ítélete) a bíróság a keresetnek helyt adott, és az IM rendelet 3. § (3) és (6) bekezdés alkalmazásával a felperesek ügyvédi képviseletével felmerült munkadíjat mérsékelte, és a felperesek mint egyetemleges jogosultak számára fizetendő perköltséget ezen - mérsékelt - összeg figyelembevételével állapította meg. Az indítványozók fellebbezésükben az ítélet perköltség viselésére vonatkozó részében annak megváltoztatását, valamint a perköltség összegének emelését kérték. A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.089/2019/3. számú ítéletében az elsőfokú ítéletet annak fellebbezéssel támadott részében helybenhagyta.
Az indítványozók az ügyükben folyamatban volt eljárással, a támadott ítéletekkel és az IM rendelet támadott rendelkezésével kapcsolatban egyrészt a tisztességes, pártatlan és időszerű bírósági eljáráshoz való joguk és a jogorvoslathoz való joguk sérelmét, másrészt az alapjogok állam általi biztosításához való jog, az emberi méltósághoz való jog, a szabadsághoz és személyes biztonsághoz való jog sérelmét, harmadrészt a polgár személye és tulajdona elleni támadás elhárításához való jog és a tulajdonhoz való jog sérelmét állítják..
.
Támadott jogi aktus:
    a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (6) bekezdés
    a Kaposvári Törvényszék 19.P.21.484/2018/14. számú ítélete és a Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.089/2019/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk
II. cikk
IV. cikk (1) bekezdés
V. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2005_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_2005_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_2005_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_2005_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2005_2019.pdfSz_IV_2005_2019.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pf.V.20.089/2019/3 of the Pécs Regional Court of Appeal (lawyer’s fee)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.