Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00996/2019
Első irat érkezett: 06/12/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.22.561/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.V.22.561/2017/4. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az inídtványozó - perbeli felperes - mint vevő adásvételi szerződést kötött. A szerződő felek az okirat elkészítésével a perbeli alperest bízták meg. Az eladó a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt kezdeményzett pert az indítványozó ellen. A bíróság a megállapította, hogy az adásvételi szerződés semmis és elrendelte az eredeti állapot helyreállítását. Az indítványozó ezt követően keresteében kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest. A bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatyályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint a támadott döntések sértik a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát, mivel a bíróság nem észlete hivatlból, hogy a követelést az öt éves elévülési hatásidőn túl nyújtották be, így a szerződés semmisségének megállapítására irányúló perben a keresetet idézés kibocsátása nélkül, hivatalból el kellett volna utasítani..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.V.22.561/2017/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_996_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_996_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_996_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_996_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .