Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00738/2019
Első irat érkezett: 04/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.20.024/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási szerződés felmondás jogellenességének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Pfv.20.024/2018/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól a Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.099/2017/7. számú ítéletére és a Budapest Környéki Törvényszék 2.G.40.228/2013/103. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Cegléd Város Önkormányzata egyedüli tagként alapító okirattal megalapított egy nonprofit kft-t, amelynek vezető tisztségviselője lett az indítványozó, akivel határozott idejű megbízási szerződést is kötöttek. A megbízási szerződés felmondása ellen benyújtott indítványozói keresetet utasította el a támadott döntésével az elsőfokú bíróság, amely ítéletet a másodfokú bíróság helybenhagyott, azzal az indokolással, hogy a megbízási szerződés semmis, arra jogot nem lehet alapítani. A bíróság megállapította, hogy a vezető tisztségviselő munkajogviszony keretében látta el feladatait, amely jogviszony a visszahívásról szóló önkormányzati határozattal szűnt meg, azt viszont az indítványozó nem támadta meg, s mivel a visszahívásig terjedő időszakra járandóságait megkapta, így kártérítési igénye sem alapos. A Kúria a másodfokú ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok döntései súlyos anyagi és eljárásjogi szabálysértéseket hordoznak, a Gt. Mt. és Ptk. rendelkezéseivel ellentétesek, mindezért és az indokolás hiányáért sérült az Alaptörvény XXVI. cikk (1) bekezdéseében és a XXVIII.) cikk (1) bekezdésében foglalt pártatlan bírói és tisztességes eljáráshoz fűződő alapjoga. Az indítványozó szerint a "fair trial" követelményébe ütközik az is, hogy az ítélet meghozatala körében kizárt bíró járt el..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.20.024/2018/8. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.099/2017/7. számú ítélete, Budapest Környéki Törvényszék 2.G.40.228/2013/103. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
21. cikk (1) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk
32. cikk (1) bekezdés b) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_738_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_738_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_738_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_738_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.05 17:00:00 2. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .