Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02123/2017
Első irat érkezett: 11/22/2017
.
Az ügy tárgya: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 77/A. § és 79. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vagyonátruházási illeték)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 77/A. § és 79. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alktománybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - adásvételi szerződést kötött ingatlanra vonatkozóan, amelynek következtében az adóhivatal az indítványozót illeték megfizetésére kötelezte, amelyet az indítványozó meg is fizetett. Ezt követően az indítványozó kérelmében kérte a vagyonszerzési illeték visszatérítését, mivel tulajdonjoga nem került bejegyzésre. A NAV a kérelmét elutasította, a másodfokú szerv a határozatot helybenhagyta. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a Kúria az ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó által támadott rendelkezések álláspontja szerint alapjogellenes helyzetet teremtettek, mivel kizárták az illetékelőleg visszatérítését 5 éven túl, ezért sérült a tulajdonhoz való joga, és az állam olyan jogügyletre tekintettel gazdagodik, amely létre sem jött..
.
Támadott jogi aktus:
    az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 77/A. § és 79. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2123_3_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_2123_3_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_2123_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIV_2123_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.19 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
constitutional complaint against Section 77/A and 79(2) of the Act XCIII of 1990 on Duties (property transfer duty)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.