Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00815/2018
Első irat érkezett: 05/08/2018
.
Az ügy tárgya: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:109. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (apasági vélelem megdöntése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/03/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. §-a alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:109. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó nyilatkozata szerint vér szerinti édesapja egy olyan gyermeknek, akinek édesanyja a fogamzást követően házasságot kötött egy másik férfival, így a gyermek apjaként a férj lett bejegyezve. A vér szerinti apaságra vonatkozó indítványozói nyilatkozatot alátámasztja egy diagnosztikai központ által végzett DNS vizsgálat, ami alapján az indítványozó vér szerinti apaságának valószínűsége 99.9%. Az indítványozó pert indított az apaság vélelmének megtámadása iránt, keresetét az elsőfokú bíróság idézés kibocsátása nélkül elutasította arra hivatkozva, hogy az indítványozónak a Ptk.4:109. § (1) bekezdése alapján nincs perindítási képessége. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta, a Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította.
Az indítványozó szerint a hatályos szabályozás alaptörvény-ellenes, indokolatlan és aránytalan hátrányos diszkriminációt valósít meg a vér szerinti és a vélelmezett apa között azáltal, hogy a vér szerinti apát elzárja attól a lehetőségtől, hogy apai jogait gyakorolja, gyermekével kapcsolatot tartson, nevelésében közreműködjék. A sérelmezett rendelkezés a vér szerinti apa és az anya között is hátrányos megkülönböztetést valósít meg azáltal, hogy az anyának lehetővé teszi, hogy a gyermek apjául - a vélelmezett fogamzási időn belül történő házasságkötéssel - tetszőleges személyt válasszon ki, ezzel egyúttal a vér szerinti apát elzárja attól, hogy a házasságkötésből fakadó apasági vélelem ellen bírói úton fellépjen. Hivatkozik arra is, hogy a gyermeknek alapvető joga, hogy vér szerinti családját megismerhesse..
.
Támadott jogi aktus:
  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:109. §
  a Budapest Környéki Törvényszék 14.Pkf.51.304/2017/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
L) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés a) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_815_4_2018_indítvány_anonim.pdfIV_815_4_2018_indítvány_anonim.pdfIV_815_3_2018_indkieg_anonim.pdfIV_815_3_2018_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.05 10:00:00 Teljes ülés
  2020.05.12 10:00:00 Teljes ülés
  2020.04.28 14:00:00 3. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .