Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00605/2017
Első irat érkezett: 02/23/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkf.44.005/2016/3. számú végzése elleni panasz (perköltség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/03/2017
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
07/10/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkf.44.005/2016/3. számú végzése rendelkező részének "a fellebbező volt vezető tisztségviselő a másodfokú eljárásban felmerült költségét maga viseli" szövegrészének megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A jogi személy felszámolására indított eljárásban az elsőfokú bíróság a felszámolási eljárást egyszerűsített módon befejezte és az adóst megszüntette. A végzés a volt vezető tisztségviselőt (az indítványozót) marasztaló rendelkezései ellen az indítványozó élt fellebbezéssel és kérte az elsőfokú határozat megváltoztatásával a fizetési kötelezettségei mellőzését. A másodfokú bíróság a fellebbezést alaposnak találta, és az indítványozót terhelő fizetési kötelezettség mellőzéséről rendelkezett. Kötelezte ugyanakkor az indítványozót arra, hogy a másodfokú eljárásban felmerült költségét maga viselje.
Az indítványozó szerint a döntés sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát azáltal, hogy pervesztes fél hiányában - sikeres fellebbezése ellenére - a perköltséget neki kell viselnie. Nézete szerint a jogorvoslathoz való jog kiterjed arra is, hogy a jogorvoslati jog sikeres gyakorlása nem jelenthet többletkiadást. Ellenkező esetben a felperes saját költségén korrigáltatná a bírósági jogalkalmazás hibáit, amely mind a perköltség viselés alapjául szolgáló jogelvvel, mind az Alaptörvény említett rendelkezéseivel ellentétes gyakorlat lenne..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkf.44.005/2016/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_605_2_2017_indkieg_anonim.pdfIV_605_2_2017_indkieg_anonim.pdfIV_605_2_2017_indítvány_anonim.pdfIV_605_2_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.10.03 16:15:00 3. öttagú tanács
  2018.07.10 9:00:00 3. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  complaint submitted against the ruling No. 11.Fpkf.44.005/2016/3 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (legal expenses)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .