Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00595/2020
Első irat érkezett: 03/18/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 31.P.20.953/2019/10 számú meghagyása elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalan végrehajtói kézbesítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék előtt 31.P.20.953/2019. számon folyamatban volt perben hozott végzések alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadja, hogy a vele szemben közös tulajdon megszüntetése iránt indított perben a Fővárosi Törvényszék az eljárás során hozott határozatokat (felhívás ellenkérelem benyújtására, tájékoztatás a kézbesítési fikció beálltáról, a közös tulajdonárverési értékesítés útján történő megszüntetéséről szóló meghagyása, valamint a meghagyás kézbesítésére vonatkozó fikció beálltáról való tájékoztatás) olyan címre kézbesítette, ahol már nem lakik. Állítása szerint a bíróságnak tudomása volt arról, hogy az ingatlan, ahova a végzéseket kézbesítik, lakatlan, erről a felperes is tudott, és azt a bírósággal közölte is. A közös tulajdon megszüntetéséről szóló végzésről akkor szerzett tudomást, amikor az adóhatóság bírósági illeték megfizetésére hívta fel, elektronikus úton.
Álláspontja szerint a bíróság eljárásával sérült a tisztességes eljáráshoz való alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 31.P.20.953/2019. számon folyamatban volt perben hozott végzések
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVII. cikk (1) bekezdés
XXVII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_595_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_595_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_595_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_595_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.10.25 10:00:00 Teljes ülés
  2022.10.18 14:00:00 3. öttagú tanács
  2023.01.24 10:00:00 Teljes ülés
  2023.02.21 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the injunction No. 31.P.20.953/2019/10 of the Budapest-Capital Regional Court (irregular service by the court bailiff)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .