Ügyszám: IV/01226/2017
.
Első irat érkezett: 06/07/2017
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bnyf.264/2017/2. számú végzlse elleni alkotmányjogi panasz (zár alá vétel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Szegedi Törvényszék 5.Bnyf.264/2017/2. számú végzése és a Szegedi Járásbíróság 13.Bny.1/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint az eljáró bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára való utasítását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó gazdasági társaság vonatkozásában elrendelt zár alá vétel megszüntetése iránt előterjesztett indítványát az elsőfokú bíróság elutasította. A végzést a másodfokú bíróság helybenhagyta.
Az indítványozó előadta, hogy a büntetőeljárás tárgyát képező, a gyanúsítás szerint a Magyar Államnak, mint sértettnek okozott vagyoni hátrányt teljes egészében megtérítette, így a zár alá vétel elrendelésének jogszabályi feltétele álláspontja szerint nem áll fenn. Következésképpen álláspontja szerint a támadott döntések sértik az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében foglaltakat, valamint a tulajdonhoz való jogot és a tisztességes eljáráshoz való jogot. .
.
Támadott jogi aktus:
    Szegedi Törvényszék 5.Bnyf.264/2017/2. számú végzése
    Szegedi Járásbíróság 13.Bny.1/2017/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1226_3_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_1226_3_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_1226_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIV_1226_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..