Ügyszám: IV/01039/2017
.
Első irat érkezett: 04/21/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.709/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (munkahelyi baleset)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.127/2016/6. számú ítélete és a Kúria Mfv.II.10.709/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy intézménye közfoglalkoztatottat alkalmazott, akit baleset ért. Az illetékes elsőfokú közigazgatási szerv a balesetet munkabalesetnek minősítette, amely döntést a másodfokú hatóság megsemmisített. A közfoglalkoztatott munkavállaló a másodfokú határozatot keresettel támadta meg, amelynek során a bíróság megállapította, hogy a közfoglalkoztatott munkavállaló munkabalesetet szenvedett. A per a közfoglalkoztatott munkavállaló és a másodfokú hatóság között volt folyamatban. Az indítványozó sérelmezi, hogy sem a folyamatban levő peres eljárásról, sem a perbe való beavatkozás lehetőségéről, sem a döntésről nem kapott értesítést, amnnak ellenére, hogy az ügyben munkáltatóként érdekelt volt.
Az ítéletről történt informális tudomásszerzést követően a perben nem állt indítványozó egyéb érdekeltként felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, hivatalból elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzée következtében az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti bírósághoz fordulást biztosító alapjoga sérült..
.
Indítványozó:
    Székesfehérvári Tankerületi Központ
Támadott jogi aktus:
    Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.127/2016/6. számú ítélete, Kúria Mfv.II.10.709/2016/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1039_2_2017_indkieg_anonim.pdfIV_1039_2_2017_indkieg_anonim.pdfIV_1039_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1039_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.12.05 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..