Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01473/2019
Első irat érkezett: 09/16/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.841/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/30/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. §-a alapján – a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 5.Bv.245/2018/20. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.841/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó, mint korábbi fogvatartott, a végrehajtás megszűnését követően kártalanítási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be, mivel a fogvatartására alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között került sor. A kérelemben sérelmezett időszakként 2000. december 27. napjától 2017. május 15. tartó időszakot jelölte meg. Az eljáró törvényszék a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította arra hivatkozva, hogy a kérelmező nem terjesztette elő a Bv. tv. 144/B. § szerinti panaszt. Fellebbezés folytán került az ügy másodfokra, amely az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó szerint a bíróságok eljárása során sérült a tisztességes eljáráshoz való joga és a kínzás és az embertelen bánásmód tilalma, mivel a bíróságok semmilyen mértékű kártérítést nem ítéltek meg számára, ezen felül túllépték az ésszerű határidő alatti elbírálás követelményét, valamint érdemi vizsgálat nélkül bírálták el a kérelmét..
.
Támadott jogi aktus:
  Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 5.Bv.245/2018/20. számú végzés
  Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.841/2019/2. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1473_3_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1473_3_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1473_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1473_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .