Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01236/2019
Első irat érkezett: 07/23/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.722/2019. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építésügyi közigazgatási határozat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Kfv.III.37.722/2019. számú végzése és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 44.K.28.021/2018/23. számú ítélete − az Abtv. 26. § (1) alapján − a Közigazgtási Perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 99. § (1) bekezdése és 118. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az építésügyi hatóságok - a polgármesteri hivatal településképi bejelentési eljárása alapján, a polgármester jogerős határozatában foglaltakat betartva megépített terasz előtető beépítettséget sértő állapota miatt - kötelezést tartalmazó közigazgatási határozatot hoztak indítványozók tekintetében, akik azt vitatva bírósági pert kezdeményeztek. A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 44.K.28.021/2018/23. számú ítéletével a keresetet elutasította. Az indítványozók a fellebbezés kizártságára tekintettel felülvizsgálati eljárást kezdeményeztek a Kúriánál. A Kúria a támadott döntésével a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta, mivel a befogadás feltételei nem álltak fenn.
Az indítványozók álláspontja szerint azáltal, hogy a hatóságok és a bíróságok teljesen figyelmenkívül hagyták az emberi tényezőket, az emberi méltóságukat sértő módon jártak el. A bontásra kötelező döntések korlátozzák a tulajdonhoz való jogukat, s a bíróság azáltal, hogy elmulasztotta elvégezni a szükségesség-arányosság tesztjét, a kellő indokolás hiányával együtt a tisztességes eljáráshoz való jogukat sértette meg, a jogorvoslat kizárása pedig az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésébe ütköző.
Az indítványozók véleménye szerint az ítélet ben hivatkozott Közigazgtási Perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 99. § (1) bekezdése és 118. § (1) bekezdése olyan mértékben korlátot szab a jogorvoslati út igénybevételének, hogy az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdését sérti..
.
Támadott jogi aktus:
    a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 99. § (1) bekezdése és 118. § (1) bekezdése
    A Kúria Kfv.III.37.722/2019. számú végzése, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 44.K.28.021/2018/23. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1236_8_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1236_8_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1236_4_2019_indkieg._anonim.pdfIV_1236_4_2019_indkieg._anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.