Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01070/2019
Első irat érkezett: 06/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kf.VI.37.650/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Kf.VI.37.650/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
A használtautó-kereskedéssel foglalkozó indítványozó és jogelődje ellen a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat okán. A GVH Versenytanácsa megállapítása szerint az indítványozó különböző kommunikációs csatornákon közvetített hirdetéseiből tévesen lehetett arra következtetni, hogy pl. a 12 hónapos szavatossági jog és eredetgarancia az indítványozó ajánlatának sajátosságai lennének, nem jogszabályi kötelezettségek. A hatóság a leányvállalat és az anyaválallat felelősségét is megállapította és 29.700.000,- Ft. bírságot szabott ki. Az indítványozó közigazgatási hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatára irányuló kereseti kérelmét az elsőfokon eljárt Fővárosi Törvényszék elutasította. A Kúria a támadott döntésével a fellebbezést elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint azzal, hogy az eljáró Kúria érdemi indokolás nélkül hagyta jóvá az elsőfokú bírósági döntést és az abban kiszabott bírságot, kiüresítette a jogorvoslati joghoz való jogot, a közigazgatás törvény alá rendeltségének elvét, és az indokolt döntéshez való jogot.
Az indítványozó szerint mindezzel a Kúria megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz fűződő jogának részét képező indokolt döntéshez való jogát, valamint az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogát. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Kf.VI.37.650/2018/5. számú közbenső ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1070_0_2019_indítvány2.anonim.pdfIV_1070_0_2019_indítvány2.anonim.pdfIV_1070_0_2019_indítvány1.anonim.pdfIV_1070_0_2019_indítvány1.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1070_4_2019_amicusGVH.anonim.pdfIV_1070_4_2019_amicusGVH.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kf.VI.37.650/2018/5 of the Curia (unfair commercial practice)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.