Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01768/2019
Első irat érkezett: 10/31/2019
.
Az ügy tárgya: A Szombathelyi Törvényszék Bpkf.352/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a bekezdése alapján - a Szombathelyi Törvényszék Bpkf.352/2019/3. számú végzése és a Szombathelyi Törvényszék Bv.604/2018/12. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy kártalanítás iránti kérelmet terjesztett elő a bíróságon alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt. A bíróság a 2009. június 26. és 2015. szeptember 9. napja között büntetés-végrehajtási intézetben töltött időre vonatkozóan megállapította, hogy a kérelem elévült, ugyanis az indítványozó az EJEB részére a jogsértés megszűnésétől számítva 6 hónapon túl terjesztette elő a kártalanítási kérelmét. A másodfokú bíróság döntése az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a megismételt eljárás során eljáró bíróságok a tisztességes eljáráshoz való alapvető jogait sértik, ugyanis a Bv. törvény rendelkezéseit tévesen értelmezték, és törvénysértő módon állapították meg azt, hogy a kérelme elkésett. Az indítványozó álláspontja szerint a Bv. törvény 436. § (10) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelt, így a bíróságok nem utasíthatták volna el kérelmét. .
.
Támadott jogi aktus:
    Szombathelyi Törvényszék Bpkf.352/2019/3. számú végzése
    Szombathelyi Törvényszék Bv.604/2018/12. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1768_4_2019_ indkieg.anonim.pdfIV_1768_4_2019_ indkieg.anonim.pdfIV_1768_0_2019_inditvany.anonim.pdfIV_1768_0_2019_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.