Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01073/2019
Első irat érkezett: 06/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.34.299/2018/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (éjszakai zárvatartás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.34.299/2018/17. számú ítélete és a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testületének 88/2018. (XI. 29.) számú határozata megsemmisítését kérte.
Az indítványozó egy belvárosi üzletben folytat kereskedelmi tevékenységet, amelyhez éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkezett. A társasház kedeményezte a jegyzőnél a nyitvatartási rend korlátozását, a kérelmet a társasház közgyűlése támogatta. Az elsőfokú hatóság elrendelte az éjszakai zárvatartást, a másodfokú hatóság az elsőfokú döntést helybenhagyta. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmének befogadását megtagadta.
Az indítványozó szerint a döntések sértik a vállalkozás szabadságát és a tisztességes eljáráshoz való jogát, mivel a bíróság döntésében olyan bizonyítékra hivatkozott, amelyre sem az elsőfokú, sem a másodfokú közigazgatási határozat nem hivatkozik, a bíróság nem folytatott le hivatalbóli bizonyítást sem..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.34.299/2018/17. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1073_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1073_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1073_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1073_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.