Ügyszám: IV/01634/2016
.
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01696/2016,
.
Első irat érkezett: 09/27/2016
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.031/2016/2. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tárgyalás tartásának elmaradása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Indítvány befogadás:Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:03/07/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VI.21.031/2016/2. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírói döntés azért sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a Kúria a peres feleknek küldött korábbi saját határozatával ellentétesen nem tűzött ki tárgyalást a tárgyi ügyben, továbbá erről a körülményről nem értesítette előzetesen az indítványozót és nem hívta fel nyilatkozattételre abban a körben, hogy kéri-e tárgyalás tartását..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Pfv.VI.21.031/2016/2. számú közbenső ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés d) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1634_5_2016_ind_kieg_anonim.pdfIV_1634_5_2016_ind_kieg_anonim.pdfIV_1634_0_2016_inditvany_anonim.pdfIV_1634_0_2016_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.03.07 15:00:00 3. öttagú tanács
2017.11.07 10:00:00 Teljes ülés

.
..