Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01627/2018
Első irat érkezett: 10/31/2018
.
Az ügy tárgya: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 47. § (8) bekezdése és 78/I. §-a, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv).) 47. § (8) bekezdése és 78/I. §-a, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 75. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó részvénytársaság előadta, hogy a jogelődje által sportegyesülettel kötött megállapodás alapján részleges kereskedelmi jogokat szerzett, amely alapján az indítványozó egyrészt kizárólagos jogosulttá vált bizonyos termékeknek az alperes nevével, logójával való ellátására, értékesítésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, továbbá többek között kizárólagos jogosulttá vált a labdarúgó tevékenységhez kapcsolódó közvetítési és egyéb sajtó és média megjelenési jogok kizárólagos értékesítésére.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVI. törvény (Módtv.) 9. § (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy az Stv. a 78/I. §-al egészül ki, mely alapján a sporttevékenységek televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus-digitális technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos szerződések hatálya 2018. szeptember 30. napjával megszűnik, és ha e napon a közvetítésekkel kapcsolatos szerződésekből eredő vagyoni értékű jogokkal a sportszervezeten vagy sportszövetségen kívül más személy vagy szervezet rendelkezik, akkor a közvetítésekkel kapcsolatos jogok ezen a napon a sportszervezetre szállnak vissza.
Az indítványozó álláspontja szerint a Stv. 47. § (8) bekezdése a felek által kötött szerződésben kikötött megállapodást visszamenőlegesen módosítja a jogszabály hatályba lépése előtt kötött szerződésekből eredő jogvitákra is kiterjedően, mely sérti a vállalkozás szabadságát, a jogállamiságot és a jogérvényesítés lehetőségét.
Az Ectv. 75. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy a 75. § (3) bekezdésből eredő kártalanítási igény 2018. december 30. napjával elévül.
Az Ectv. 75. § (3) bekezdése alapján az indítványozótól 2012. január 1-én elvett jogokkal kapcsolatban az indítványozó a mai napig nem kapott kártalanítást, ugyanakkor a (4) bekezdés alapján a kártalanítási igénye 5 hónap alatt évül el, mely indokolatlanul megnehezíti az indítványozó jogérvényesítési jogát, mert a jogszabály nem biztosít elegendő felkészülési időt. Az indíványozó véleménye szerint mindkét jogszabály a panaszos vagyoni értékű jogát veszi el és egy másik gazdálkodó szervezet tulajdonába adja, a tulajdonos akarata ellenére..
.
Támadott jogi aktus:
  a sportról szóló 2004. évi I. törvény 47. § (8) bekezdése és 78/I. §-a
  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (4) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1627_2_2018_ind_kieg. anonim.pdfIV_1627_2_2018_ind_kieg. anonim.pdfIV_1627_0_2018_inditvany. anonim.pdfIV_1627_0_2018_inditvany. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .