Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01598/2019
Első irat érkezett: 10/03/2019
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.28.260/2018/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. § alapján – a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.28.260/2018/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó telekadó bevallása hiányosan érkezett be az elsőfokú adóhatósághoz. A bevallás alapján az elsőfokú adóhatóság meghozta a határozatát, amely ellen az indítványozó fellebbezést nyújtott be. A fellebbezés alapján az elsőfokú adóhatóság saját hatáskörében módosította határozatát, egyidejűleg felhívta az indítványozót, hogy telekadó bevallását javítva nyújtsa be. Az elsőfokú adóhatóság a javított telekadó bevallás alapján újabb határozatot hozott, amely ellen az indítványozó újabb fellebbzést nyújtott be. A fellebbezett határozatot a másodfokú hatóság megsemmisítette és az elsőfokú hatóságot új eljárásra utasította.
Az elsőfokú adóhatóság telekadó hiányt állapított meg és adóbírságot szabott ki, valamint az indítványozót mentesítette a telekadó fizetési kötelezettsége alól, valamint telekadó fizetési kötelezettségét is megszüntette határozatában. Az indítványozó fellebbezése alapján eljáró másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatát hatályában fenntartotta azzal a módosítással, hogy a fizetési kötelezettség megszüntetését törölte abból. A másodfokú adóhatóság döntése ellen az indítványozó keresetet nyújtott be a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, mely kereset megalapozatlanság miatt elutasításra került.
Álláspontja szerint a bírói döntés azért Alaptörvény ellenes, mert érdemi vizsgálat nélkül helybenhagyta a közigazgatási hatóság döntését annak ellenére, hogy az - álláspontja szerint - hibás ingatlan- és adónyilvántartásra hivatkozott..
.
Támadott jogi aktus:
    Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.28.260/2018/13. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1598_3_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1598_3_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1598_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1598_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.12 17:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.