Ügyszám: III/00123/2018
.
Első irat érkezett: 01/23/2018
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 531. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (eljárás a távollévő terhelttel szemben)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 531. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló büntetőügyben a vádlottat az elsőfokú bíróság társtettesként elkövetett orgazdaság bűntette miatt bűnösnek mondta ki. A bíróság ítéletét a Be. XXV. fejezete szerint, "Eljárás a távollévő terhelttel szemben" külön eljárás speciális szabályai szerint hozta meg, mivel a vádlott a szabályszerű idézés ellenére a kitűzött tárgyalásokon nem jelent meg, távolmaradását előzetesen nem mentette ki, a bíróság elővezetését ugyan elrendelte, de ez sem vezetett eredményre. Az elsőfokú döntéssel szemben a vádlott kirendelt védője fellebbezett. A másodfokú eljárás során a vádlottat őrizetbe vették, majd elővezették, majd előzetes letartóztatásba helyezték. Az első fellebbezési tárgyalás előtt a vádlott írásban többirányú indítványt is előterjesztett, illetve bizonyítási indítványokat terjesztett elő, amelyek az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás teljes megváltoztatását is célozták, és a vádlott felmentésének kieszközölését szolgálták.
Az eljárás során a másodfokú bíróság észlelte, hogy az eljárás során sérül a vádlott jogorvoslati joga, mivel az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben folytatott ún. távollétes külön eljárások során attól függ az eljárás lefolytatása és eredménye, hogy az eljárás melyik szakaszában kerül kézre a vádlott vagy válik ismeretté lakó-, tartózkodási helye. Ezekben az esetekben ugyanis különbözőképpen kell lefolytatni az eljárást, de lényegében nem különbözőek a jogorvoslati lehetőségek. A jelen ügy - azaz a másodfokon való kézrekerítés esetének - kivételével a hozott döntésekkel szemben mindig rendes jogorvoslat közvetlenül vagy a rendkívüli jogorvoslat folyományaként közvetetten rendelkezésre áll. Így az Alaptörvényben biztosított jogorvoslathoz való jog igénybe vehető, míg azonban jelen esetben ez csak az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése esetére lehetséges. A támadott jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenessége látszik körvonalazódni, mivel nem biztosított a tényleges jogorvoslati jogosultság a jogosult részére a másodfokú döntéssel szemben, sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és a diszkrimináció tilalmába is ütközik..
.
Indítványozó:
    Szombathelyi Törvényszék
Támadott jogi aktus:
    a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 531. § (5) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
T) cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_123_2_2018_ind_kieg_anonimizált.pdfIII_123_2_2018_ind_kieg_anonimizált.pdfIII_123_0_2018_inditvany_anonimizált.pdfIII_123_0_2018_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.26 9:00:00 1. öttagú tanács
2018.07.10 8:30:00 1. öttagú tanács

.
..