Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01371/2018
Első irat érkezett: 09/10/2018
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 3.Bf.649/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (magánvádló felülvizsgálati kérelme)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 3.Bf.649/2017/13. számú végzése és a Váci Járásbíróság 6.B.68/2016/14. számú ítélete, továbbá a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 868. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 784. § (1) bekezdésének „A magánvádló felülvizsgálati indítványt nem terjeszthet elő” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó magánvádló előadta, hogy testi sértés vétségének elkövetése miatt folyamatban volt büntető eljárásban a vádlottat az elsőfokú bíróság bizonyítottság hiányában felmentette, mely ítéletet a másodfokú bíróság végzésével jogerősen helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági eljárások sértik az Alaptörvény I. cikkében foglalt alapvető jogok biztosításához való jogát, a II. cikkben védett emberi méltóságát, a VI. cikk (1)-(2) bekezdésében foglalt magánélet tiszteletben tartásához és személyes adatok védeméhez való jogát, valamint a XV. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt törvény előtti egyenlőséghez és a diszkrimináció tilalmához való jogát, továbbá a feljelentési illetékben és a magánvádas eljárásban fel nem merült bűnügyi költségben való marasztalása a XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogát.
A Be. 784. § (1) bekezdése megakadályozta, hogy az indítványozó a jogerős felmentő ítélet ellen a vádlott terhére felülvizsgálati indítványt terjesszen elő, így ezen jogszabályi rendelkezés az indítványozó véleménye szerint megsértette az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi méltósághoz való jogát, a XV. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt törvény előtti egyenlőséghez és a diszkrimináció tilalmához való jogát, valamint a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való jogát és jogorvoslathoz való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 868. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 784. § (1) bekezdése
    Budapest Környéki Törvényszék 3.Bf.649/2017/13. számú végzése
    Váci Járásbíróság 6.B.68/2016/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1371_4_2018_ind_kieg. anonim.pdfIV_1371_4_2018_ind_kieg. anonim.pdfIV_1371_0_2018_inditvany.anonimpdf.pdfIV_1371_0_2018_inditvany.anonimpdf.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.