Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00921/2019
Első irat érkezett: 05/28/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 10.Kpkf.670.087/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (teljesítési bírság)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 10.Kpkf.670.087/2019/2. számú végzése és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.376/2018/13. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó menekültügyi hatóság a menekültügyi eljárásban hozott határozatával a perbeli felperes elismerés iránti kérelmét elutasította, és megállapította, hogy a felperes vonatkozásában a visszaküldés tilalma nem áll fenn. A felperes keresete nyomán a bíróság az alperes határozatát hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte. Az alperes hatóság a megismételt eljárásban hozott határozatával a felperes elismerés iránti kérelmét mind a menekültkénti, mind az oltalmazottkénti elismerés tekintetében elutasította, és megállapította, hogy a felperes tekintetében a visszaküldés tilalma nem áll fenn.
E megismételt eljárásban hozott határozat ellen a felperes közigazgatási pert indított, amelynek során a bíróság a folyamatban lévő előzetes döntéshozatal elbírálásáig az eljárását felfüggesztette. Ezzel párhuzamosan a felperes a bíróság új eljárásra kötelező ítélet teljesítésének kikényszerítésére irányuló közigazgatási bírósági eljárást kezdeményezett. A teljesítési eljárásban eljáró elsőfokú bíróság az indítványozót 1.000.000 forint teljesítési bírsággal sújtotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a teljesítési bírságot kiszabó végzés sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel a bírság kiszabásának alapjául szolgáló jogszabályi feltétel nem teljesült, mivel a kikényszeríthető jogerős bírósági döntést a bíróság a folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárás miatti felfüggesztés miatt még nem hozta meg.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 10.Kpkf.670.087/2019/2. számú végzés, Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.376/2018/13. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_921_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_921_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_921_3_2019_indkieg_anonim.pdfIV_921_3_2019_indkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.