Ügyszám: IV/00108/2018
.
Első irat érkezett: 01/22/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.495/2017/18. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzés, pályázati eljárásból való kizárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.495/2017/18. számú részítélete, valamint a Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.052/2017/6. számú rész- és közbenső ítéletének az elmaradt haszon kártérítési igényről, valamint a perköltségről és illetékről rendelkező részei alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó építőipari részvénytársaság előadta, hogy közbeszerzési eljárásban az ajánlatát az ajánlatkérő érvénytelenítette. Az indítványozó elmaradt haszon iránt pert indított az ajánlatkérő ellen. Az elsőfokú bíróság részközbenső ítéletével megállapította, hogy az ajánlatkérő kártérítő felelőssége - az indíványozó pályázati eljárásból való jogellenes kizárására figyelemmel - a vagyoni károk tekintetében fennáll. A másodfokú bíróság ezzel szemben arra az álláspontra helyezkedett, hogy a pályázat érvényességéből nem következik a pályázat eredményessége, tehát, hogy a szerződést az indítványozóval kötötték volna meg. Az elmaradt haszon iránti igény kapcsán a kártérítési felelősség elemének hiánytalan megvalósulását, azaz az okozati összefüggést nem bizonyította az indítványozó. A Kúria részítélete a másodfokú bíróság határozatát hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági döntések megsértették az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát, mikor a másodfokú bíróság és a Kúria olyan okfejtést alkalmazott az ítéletekben, mellyel elzárták az indítványozót a közbeszerzésből való kizárás ténye, és a kár közötti okozati összefüggés bizonyításának lehetőségétől. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Gfv.VII.30.495/2017/18. számú részítélete
    Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.052/2017/6. számú rész- és közbenső ítélete
    Szegedi Törvényszék 7.G.40.163/2016/11. számú részközbenső ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk
M) cikk (2) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_108_3_2018_indkieg. anonim.pdfIV_108_3_2018_indkieg. anonim.pdfIV_108_0_2018_indítvány. anonim.pdfIV_108_0_2018_indítvány. anonim.pdf
.
.
..