Hungarian
Ügyszám:
.
II/02097/2020
Első irat érkezett: 12/21/2020
.
Az ügy tárgya: Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet 6. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (műemléki védettség megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők az Abtv. 24. § (1) bekezdés alapján előterjesztett indítványukban az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet 6. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és a hatályba lépésének, illetve a kihirdetésének időpontjára visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kulturális örökség védelméért felelős miniszter rendeletben állapíthatja meg egyes nyilvántartott műemléki értékek műemlékké nyilvánítását és a műemléki védettség megszüntetését. Az utólagos normakontroll indítvánnyal támadott, e felhatalmazás alapján megállapított rendelkezés alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet 18. § (1) bekezdésével műemlékké nyilvánított Budapest II. kerület, Bem József tér 3. szám alatti, belterület 13507/3 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy az azon található épület a műemlékké nyilvánítás szakmai ismérveinek a továbbiakban nem felel meg - megszüntette.
Az indítványozó országgyűlési képviselők álláspontja szerint az érintett ingatlan műemléki védettsége megszüntetésének indoka - a támadott rendelkezésben foglalt, a műemlékké nyilvánítás szakmai ismérveinek való megfelelés hiányára alapított indokkal szemben - valójában az ingatlan értékesíthetőségének és az ahhoz kapcsolódó beruházások megvalósításának megkönnyítése. Az ingatlan műemléki védettségének megszüntetését visszalépésként értékelik, amelynek szükségessége és arányossága az azt megalapozó, valódi gazdasági szempontok alapján nem igazolható, ezért a védettség megszüntetését megállapító rendelkezést - a 13/20128. (IX. 4.) AB határozatban foglaltakkal összhangban - az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésével és XXI. cikk (1) bekezdésével ellentétesnek tartják..
.
Támadott jogi aktus:
    egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról
    illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet 6. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
P) cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_2097_0_2020_Inditvany_anonim.pdfII_2097_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_2097_2_2020_Minisztereln_Amicus_Curiae_anonim.pdfII_2097_2_2020_Minisztereln_Amicus_Curiae_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.