Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00268/2020
Első irat érkezett: 02/11/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.636.501/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (díjkitűzés, perújítás elutasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.636.501/2019/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó mint nyomravezető vett részt két bűncselekmény feltárása során, ennek megfelelően a nyomravezetői díj iránt keresetet terjesztett elő. Az alapügyben eljáró bíróság elutasította a kereseti kérelmet, melyet a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.633.283/2014/4. számú ítélete jogerősen helybenhagyott. Az indítványozó perújítási kérelmét az elsőfokú bíróság mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant elutasította, melyet a Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.636.501/2019/3. számú végzése jogerősen helybenhagyott.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági döntés a jogállamiság elvébe ütközik, továbbá a tisztességes eljáráshoz, egyenlő bánásmódhoz és a jogorvoslathoz való alapjogát sérti. .
.
Indítványozó:
    Szebenyi István
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.636.501/2019/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_268_7_2020_indkieg.anonim.pdfIV_268_7_2020_indkieg.anonim.pdfIV_268_4_2020_indegységes.anonim.pdfIV_268_4_2020_indegységes.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.10.13 17:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_268_2020.pdfSz_IV_268_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 41.Pkf.636.501/2019/3 of the Budapest-Capital Regional Court (setting a prize, rejection of retrial)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.