Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01339/2019
Első irat érkezett: 08/13/2019
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.060/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás; tisztességtelen eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.060/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó perújítási kérelmet nyújtott be, a Székesfehérvári Törvényszék 4.P.20.342/2018/8. számú végzésével a perújítási kérelemnek helyt adott. A perújítást megengedő végzés ellen a perbeli alperes fellebbezést nyújtott be, indítványozó (mint perbeli felperes) pedig észrevételeket tett. A Győri Ítélőtábla a támadott végzésével az alperesi fellebbezést alaposnak találta, az indítványozó perújítási kérelmét jogerősen elutasította. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította.
Az indítványozó szerint azáltal, hogy a fellebbezéshez fűzött észrevételeit a Győri Ítélőtábla teljes mértékben figyelmen kívül hagyta, az indítványozó által részletesen kifejtett és bizonyítékokkal alátámasztott álláspontokat a végzésben teljes mértékben mellőzte, sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
  a Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.060/2019/2. számú végzése (valamint a Kúria Pfv.III.20.648/2019/2. számú végzése)
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1339_7_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1339_7_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1339_6_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdfIV_1339_6_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.12 14:00:00 3. öttagú tanács
  2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .