Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02243/2017
Első irat érkezett: 12/18/2017
.
Az ügy tárgya: A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 5. §-a elleni alkotmányjogi panasz (védett természeti területek kisajátítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/07/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.) 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó szövetkezet - amely földhasználati joggal rendelkezik védett természeti területek felett - kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti kérelmet terjesztett elő a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal szemben. Kérelmét a kormányhivatal határozatával elutasította. A határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a bíróság elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kstv. jelenlegi rendelkezései között nincs arra lehetőség, hogy a jogosult törvény szerinti jogát érvényesíthesse, illetve hogy a kötelezett kisajátítás-kezdeményezési kötelezettségét kikényszeríthesse, ezért sérül a jogorvoslathoz való jog. Nézete szerinti a tulajdonhoz való jog sérül, mivel a szövetkezeti részarány-tulajdonosok a védelemre tervezett területekből a vagyonnevesítéskor nem szerezhettek tulajdonjogot, és a kisajátításra kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának hiányoznak a jogi eszközei.
Az indítványozó utal arra, hogy a Kstv. 5. §-a megsemmisítésén túl szükséges a Kstv. és a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 4. § (1) bekezdése közötti összhang megteremtése, mely mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításával orvosolható..

.

Támadott jogi aktus:
    a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 5. §
    a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 4. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2243_2017_indkieg_anonim.pdfIV_2243_2017_indkieg_anonim.pdfIV_2243_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_2243_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2243_10_2017_állásfAgrárm_anonimizált.pdfIV_2243_10_2017_állásfAgrárm_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.05 10:00:00 Teljes ülés
2019.11.05 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling Section 5 of the Act CXXIII of 2007 on Expropriation (expropriation of protected natural areas)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.