Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00193/2019
Első irat érkezett: 01/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 13.Bf.109/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Balassagyarmati Járásbíróság 12.B.92/2018/4. számú ítélete, valamint a Balassagyarmati Törvényszék 13.Bf.109/2018/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Kiskorú veszélyeztetése miatt folyamatban volt büntetőeljárásban - nyomozati szakban - tanúként hallgatták ki azt a személyt, aki ellen az indítványozó feljelentést tett, rágalmazás miatt. Az indítványozó által tett feljelentésre induló büntetőeljárásban az elsőfokú bíróság a vádlottat a rágalmazás vétsége miatt emelt vád alól felmentette, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó nézete szerint az eljárásban tanúként meghallgatott személy olyan kijelentéseket tett, amelyek az ő becsületének csorbítására alkalmasak voltak, ennek ellenére a bíróságok - bűncselekmény hiányában - a vádlottat felmentették. Álláspontja szerint a bíróságok alaptörvény-ellenesen jártak el, amikor a kijelentéseket nem a jogszabályok, hanem a bírói gyakorlat alapján mérlegelték, és a jó hírnévhez való jogát úgy korlátozták, hogy azzal szemben nem állt alkotmányos érdek, vagy más alapjog védelme..
.
Támadott jogi aktus:
    a Balassagyarmati Járásbíróság 12.B.92/2018/4. számú ítélete, valamint a Balassagyarmati Törvényszék 13.Bf.109/2018/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_193_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_193_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_193_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_193_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.