Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01806/2018
Első irat érkezett: 12/11/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.292/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényes bíróhoz való jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.III.292/2018/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy társtettesként elkövetett csalás bűntette miatt a Békéscsabai Járásbíróság 19.B.1961/2010/8. számú ítéletével bűnösnek mondta ki, melyet a Gyulai Törvényszék, mint másodfokú bíróság 4.Bf.275/2016/9. számú ítéletével részben megváltoztatott, és az indíványozó szabadságvesztés büntetését súlyosította, továbbá 4 év gazdasági vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra ítélte. A jogerős döntés ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, hivatkozással arra, hogy a Gyulai Törvényszék tanácsa nem volt törvényesen megalakítva, mert nem az előre megállapított ügyelosztási rend szerint kijelölt bírói tanács járt el, ezáltal feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés valósult meg. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. tv. (Bszi.) 8. § (1) bekezdése alapján ugyanis senki sem vonható el törvényes bírájától. A 8. § (2) bekezdés szerint a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró. Az indítványozó álláspontja szerint mivel az eljáró tanács nem az előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölhető tanácsként járt el, így eljárása sértette a Bszi. 8. § (1) bekezdését, így a Kúriának végzésében meg kellett volna állapítania az eljárási szabálysértést.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria nem vette figyelembe a Bszi.-ben foglalt rendelkezéseket, ezzel megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát, valamint az Egyezmény 6. cikk 1. pontját..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bfv.III.292/2018/8. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1806_2_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1806_2_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1806_0_2018_indítvány.anonim.pdfIV_1806_0_2018_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.