Ügyszám: IV/00119/2016
.
Első irat érkezett: 01/19/2016
.
Az ügy tárgya: A Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.Bpk.31.158/2015/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.11.103/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Indítvány befogadás:Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:10/04/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.Bpk.31.158/2015/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.11.103/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - magánvádló - feljelentést terjesztett elő becsületsértés vétsége miatt, mivel a feljelentett több fórumon is olyan kifejezéseket használt, tényeket állított, amely alkalmas volt becsülete csorbítására. Az első fokon eljárt bíróság a büntetőeljárást megszüntette. Az indítványozó a végzés ellen fellebbezett, azonban a végzést a másodfokon eljárt bíróság helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a döntések sértik az emberi méltósághoz való jogát, a jó hírnévhez való jogát és a véleménynyilvánítás szabadságát, mivel a bíróság a védelemhez való jogot más alapjogok sérelmére kiterjesztően értelmezte..
.
Támadott jogi aktus:
    Pesti központi Kerületi Bíróság 22.Bpk.31.158/2015/3. számú végzése
    Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.11.103/2015/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_119_5_2016_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_119_5_2016_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_119_0_2016_inditvany_anonim.pdfIV_119_0_2016_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2016.10.04 9:00:00 1. öttagú tanács
2018.01.23 13:00:00 Teljes ülés
2018.01.16 9:00:00 1. öttagú tanács

.
..