Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00187/2020
Első irat érkezett: 01/30/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.21.206/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Járásbíróság 15.P.20.339/2018/30. számú ítélete és a Kúria Pfv.II.21.206/2019/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt nyújtott be keresetet, amelyet az elsőfokú bíróság elutasított. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet megfellebbezett részét megváltoztatta és a szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlására az indítványozót jogosította fel, megszüntetve ezzel az elsőfokú ítéletben rögzített egyezséggel szabályozott közös szülői felügyeleti jogot. Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán a Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezéseit hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet hagyta helyben.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga azáltal, hogy a Kúria a másodfokú bíróság mérlegelését nem megfelelőnek ítélte. Állítása szerint az alperes megtévesztő és nem jóhiszemű kijelentéseivel befolyásolta a bíróságot, a döntések sértik a törvény előtti egyenlőséghez való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Miskolci Járásbíróság 15.P.20.339/2018/30. számú ítélete és a Kúria Pfv.II.21.206/2019/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_187_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_187_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_187_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_187_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.