Hungarian
Ügyszám:
.
II/01437/2019
Első irat érkezett: 09/10/2019
.
Az ügy tárgya: A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelési tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. LXX törvény elleni utólagos normakontroll indítvány (köznevelés, tankönyvellátás)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők - az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján - a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelési tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. LXX törvény (Módtv.) alaptörvény-ellenességének megállapítását és hatálybalépésére visszamenőleges megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól. Indítványozták, hogy amennyiben az érintett rendelkezés még nem lépett hatályba, úgy az Alkotmánybíróság mondja ki, hogy az nem lép hatályba. Az indítványozók továbbá kezdeményezték, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy az Országgyűlés nem tett eleget a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel (Nkt.) kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról szóló 9/2019. (III. 22. ) AB. határozatban található felhívásnak. Az indítványozók továbbá kezdeményezték, hogy amennyiben az Alkotmánybíróság a fentiekben foglaltak szerint a Módtv. egésze megsemmisítésére vonatkozó kérelemnek nem ad helyt, úgy az egyes §-ok tekintetében mondja ki annak megsemmisítését illetve hatálybalépésének tilalmát.
Az indítványozók előadták, hogy a sérelmezett törvény alaptörvény-ellenességének a lényege az, hogy rendelkezései nem felelnek meg a jogállamiság és normavilágosság követelményének. A Módtv. többlépcsős hatálybaléptetési rendelkezést tartalmaz, így a kellő felkészülési idő hiánya miatt sérti az Alaptörvény B) cikkében foglalt jogállamiság és jogbiztonság elvét. Tovább nehezíti a törvény rendelkezéseinek az alkalmazását, hogy az érdemi rendelkezések végrehajtási rendeletben jelennek meg egy későbbi időpontban. A támadott rendelkezések alapvetően változtatják meg a gyermekek családon belüli helyzetét, illetőleg az állam a szülőtől elveszi annak eldöntését, hogy a gyermek megfelelő fejlődéséhez milyen út a leghelyesebb mely a szülői jogok sérelméhez vezet. A Módtv. rendelkezései a nem állami köznevelési intézményekre, a fejlesztő pedagógiai ellátás megismerésére, a kötelező óvodai nevelésben való részvételre, tankötelezettség kezdetére, alternatív iskolákra, magántanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezései többek között sértik a kellő felkészülési idő hiányát és a normavilágosság követelményét és hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütköznek. A Módtv. hátrányosan tesz különbséget intézményfenntartók között, gyökeresen megváltoztatja a vezetői megbízást, a tankönyvkiadást folytató jogi személy részvételi jogosultságát kolátozza, mindezzel megsértve többek között a kellő felkészülési idő hiányát, a normavilágosság követelményét és a rendelkezések hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütköznek..
.
Támadott jogi aktus:
    a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelési tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. LXX törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (2) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
XI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_1437_0_2019_indítvány.anonim.pdfII_1437_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_1437_4_2019_EMMI_állásf.anonim_pdf.pdfII_1437_4_2019_EMMI_állásf.anonim_pdf.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.