Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00334/2016
Első irat érkezett: 02/18/2016
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 39.Kpk.46.505/2015/2. számú végzése és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdés "a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye" szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzés, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/18/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. § alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 39.Kpk.46.505/2015/2. számú végzése és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdés "a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását, megsemmisítését és alkalmazási tilalom kimondását kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatával szemben, mivel az álláspontja szerint törvénysértő. Az eljáró bíróság az indítványozó kérelmét érdemi vizsgálat nélkül, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdés "a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye" szövegrésze alapján elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint mind a támadott bírói döntés, mind a hivatkozott jogszabályi rendelkezés sérti a törvény előtti egyenlőséget és a jogorvoslathoz való jogát, hiszen a döntőbizottság részére többletjogokat biztosít a jogalkotó, valamint annak határozata ellen semmilyen jogorvoslati lehetőség nincs biztosítva..
.
Támadott jogi aktus:
  a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdés "a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye" szövegrésze
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 39.Kpk.46.505/2015/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_334_2_2016_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_334_2_2016_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_334_0_2016_inditvany_anonimizált.pdfIV_334_0_2016_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .