Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02415/2022
Első irat érkezett: 10/28/2022
.
Az ügy tárgya: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint más jogszabályok egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Mf.31.096/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó egyrészt az Abtv. 27. § alapján a Fővárosi Ítélőtábla 2.Mf.31.096/2022/5. számú ítélete, másrészt az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. §-a és más jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó keresetet indított munkaviszonya felmondása jogellenességének megállapítása iránt, amelyet a bíróság jogerősen elutasított. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában az eljárás során alkalmazott jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenességét állítja.
Álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések együttes alkalmazása eredményezte az Alaptörvényben biztosított jogai megsértését, mivel rokkantsági ellátására tekintettel nyugdíjasnak minősült, így munkáltatója a közalkalmazotti jogviszonyát indokolás nélkül megszüntethette. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 66. § (9) bekezdés, 77. § (5) bekezdés a) pont, 82. § (2) bekezdés, 83. § (1) bekezdés, 294. § (1) bekezdés gg) pont
    a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény 30. § (1) bekezdés, 30/A. § (1) bekezdés, 37. § (2) bekezdés
    a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés b) és c) pont

    A Fővárosi Ítélőtábla 2.Mf.31.096/2022/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I) cikk (1) bekezdés
I) cikk (2) bekezdés
I) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
II. cikk
VI. cikk
XII. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XIX. cikk (1) bekezdés
XIX. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2415_2_2022_indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_2415_2_2022_indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2415_5_2022_amicus_GM_anonim.pdfIV_2415_5_2022_amicus_GM_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.