Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01155/2018
Első irat érkezett: 07/12/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.22.320/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tagdíj megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/28/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §- a alapján - a Kúria Pfv.IV.22.320/2017/2. számú végzése, a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.368/2017/4. számú ítélete és a Nyíregyházi Törvényszék 1.P.21.598/2016/13.számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó rendőrségi szakszervezet felperes előadta, hogy szakszervezeti tagdíj megfizetése iránt indított keresetet alperes ellen. Az elsőfokú bíróság az alperest csupán 3 havi tagdíj megfizetésére kötelezte, ezen felül felperes keresetét elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta. A Kúria a Pp. 271. § (2) bekezdésére hivatkozással a felperes keresetét elutasította, és nem vizsgálta az indítványozónak azon kérelmét, mely szerint a Nyíregyházi Törvényszéknek észlelnie kellett volna illetékességének hiányát, és át kellett volna tennie a pert a Szekszárdi Törvényszékre. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 1. §-ának (2) bekezdése ugyanis kógensen rögzíti, hogy ezen perekre a szervezet székhelye szerinti bíróság lenne illetékes.
Az indítványozó álláspontja szerint bíróságok megsértették az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát, mivel ügyét illetékesség hiányában bírálták el. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.IV.22.320/2017/2. számú végzése
  Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.368/2017/4. számú ítélete
  Nyíregyházi Törvényszék 1.P.21.598/2016/13.számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1155_2_2018_indkieg. anonim.pdfIV_1155_2_2018_indkieg. anonim.pdfIV_1155_0_2018_indítvány. anonim.pdfIV_1155_0_2018_indítvány. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.11.13 10:00:00 Teljes ülés
  2018.10.30 16:00:00 3. öttagú tanács
  2020.02.18 14:00:00 3. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Pfv.IV.22.320/2017/2 of the Curia (payment of membership fee)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .