Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00713/2021
Első irat érkezett: 03/30/2021
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Törvényszék 2.Pf.20.428/2020/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Veszprémi Törvényszék 2.Pf.20.428/2020/16. számú ítélete és a Veszprémi Járásbíróság 2.P.20.240/2018/76. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az I. és II. rendű felperesek előadták, hogy az I. rendű felperes azért fordult az illetékes önkormányzat főjegyzőjéhez birtokvédelemért, mert a 70 tulajdonos tulajdonában levő társasház tulajdonosai közül mintegy a tulajdonosok 10 %-a az Alapító Okiratban pihenő házként meghatározott használattal szemben szálláshely-szolgáltató üzleti tevékenységet végez az ingatlanjaik rövidtávú bérbeadásával. A bérlőknek pedig lehetőséget biztosítanak a társasház közös tulajdonú ingatlanrészeinek, eszközeinek használatára. Az indítványozók előadása szerint erre nincsen megengedő közgyűlési határozat, az Alapító Okirat pedig kifejezetten tiltja a szállodaszerű működtetést. A tárgyi ingatlan 2019. 06. 20-ig az I. rendű tulajdonát képezte, azt követően pedig a II. rendű gazdasági társaság lett a kizárólagos tulajdonos. Az elsőfokú bíróság a felperesek keresetét elutasította, hivatkozással arra, hogy nincsen a felperesek keresetének jogalapja, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott.
Az indítványozók álláspontja szerint a jogbiztonsághoz való jogot, a tulajdonhoz és a tisztességes hatóság eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való alapjogukat sértik a bírósági döntések. .
.
Támadott jogi aktus:
    Veszprémi Törvényszék 2.Pf.20.428/2020/16. számú ítélete és a Veszprémi Járásbíróság 2.P.20.240/2018/76. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
V. cikk
VI. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_713_3_2021_indkieg.anonim.pdfIV_713_3_2021_indkieg.anonim.pdfIV_713_0_2021_Inditvany.anonim.pdfIV_713_0_2021_Inditvany.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_713_2021.pdfSz_IV_713_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.