Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00726/2019
Első irat érkezett: 04/26/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.20.252/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pertárgy értéke)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VI.20.252/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó gépjármű adásvételét követően kiderült, hogy az általa megvett jármű kilométer számlálóját ismeretlen személy 50.000 km-el visszatekerte. Az indítványozó bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt terjesztett elő keresetet, azonban keresetváltoztatás folytán adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítását kérte a bíróságtól. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdésére hivatkozással érdemi vizsgálat nélkül hivatalból elutasította, mivel a vitatott érték a hárommillió forintot nem haladja meg.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése azért sértette meg az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát, és a (7) bekezdésben foglalt jogorvoslathoz való jogát, mert az indítványozó keresetváltoztatása miatt változott szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perré az eljárás, így nem érvényes rá a vagyonjogi perekben alkalmazandó és értékhatártól függő kizárás..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.VI.20.252/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_726_5_2019_indkieg.anonim.pdfIV_726_5_2019_indkieg.anonim.pdfIV_726_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_726_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.12 14:00:00 3. öttagú tanács
  2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .