Ügyszám: IV/01060/2017
.
Első irat érkezett: 05/02/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.169/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen eljárás; pótmagánvádló jogosultsága felülvizsgálati indítvány benyújtására)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.III.169/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A lopás bűntette miatt indult eljárást az elsőfokú bíróság - törvényes vád hiánya miatt - megszüntette. Az indítványozó (pótmagánvádló) fellebbezése folytán a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, a vádindítási jogosultságot megállapította, azonban a vádlottat felmentette. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati indítványát elutasította a Be. 417. § (1) bekezdés I. pontja alapján, ami értelmében a terhelt terhére kizárólag az ügyész jogosult felülvizsgálati indítványt benyújtani.
Az indítványozó szerint a másodfokú bíróság törvénysértő módon nem tekintette a vádlott szempontjából idegen dolognak az árpatermést, így jogszabálysértő módon mentette fel a vádlottat. A Kúria végzésével kapcsolatban pedig előadja, hogy a pótmagánvádas eljárás megindításkori törvényi rendelkezések alapján kezdeményezhetett felülvizsgálati eljárást a pótmagánvádló is a terhelt terhére, ez a szabályozás 2014. január 1-én módosult, nézete szerint a Kúriai végzés alaptörvény-ellenes azáltal, hogy a Kúria nem a pótmagánvád benyújtásának napján hatályos Be. alapján járt el. Mindezek alapján sérült a visszamenő hatály tilalmának elve, így az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogbiztonság, a XXV. cikk szerinti panasz-, illetve javaslat tételi jogosultság, valamint a XXVIII. cikk szerinti tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Bfv.III.169/2017/2. számú végzése, a Kecskeméti Törvényszék 2.Bf.9/2016/8. számú ítélete, valamint a Kiskunfélegyházi Járásbíróság 2.B.267/2013/27. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
.
..