Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02756/2015
Első irat érkezett: 08/26/2015
.
Az ügy tárgya: A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.052/2015/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (mezőgazdasági célú ingatlan-hasznosítás, erdőgazdálkodó, illetékmentesség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/14/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.052/2015/2. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadja, hogy 2009-ben külterületi ingatlant vásárolt, amellyel kapcsolatban nyilatkozott, hogy regisztrációs igazolással rendelkező őstermelő, és a szerződésben vállalta, hogy 5 évig nem idegeníti el az ingatlant, azt mezőgazdasági célra hasznosítja. Erre tekintettel illetékmentességet biztosított számára az illetékes hivatal.
Az I. fokú adóhatóság 5 év elteltével ellenőrizte a vállalás teljesítését, és határozatában illetékfizetési kötelezettséget állapított meg a terhére arra hivatkozással, hogy nem teljesítette az illetékmentességhez szükséges feltételeket. Ezt a megállapítását arra alapozta, hogy az ingatlan erdőgazdálkodója az indítványozótól eltérő személy. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyta. A bíróság a keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett döntés sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság elvét, az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joggal- Indokolásul előadja, hogy az illetékmentességnek az a feltétele, hogy az arra jogosult regisztrációs igazolással rendelkező mezőgazdasági tevékenységet végző személy maga hasznosítsa a termőföldet, ugyanakkor nem feltétele az erdőgazdálkodói nyilvántartásban történő szereplés..
.
Indítványozó:
    Szigeti János Géza
Támadott jogi aktus:
    Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.052/2015/2. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2756_2_2015_ind_kieg.pdfIV_2756_2_2015_ind_kieg.pdfIV_2756_0_2015_inditvany.pdfIV_2756_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2756_11_2015_NAV_allasfoglalas.pdfIV_2756_11_2015_NAV_allasfoglalas.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2016.05.03 9:00:00 1. öttagú tanács
2016.06.13 13:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.