Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01376/2019
Első irat érkezett: 08/27/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.21.799/2017/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási eljárás; kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Zalaegerszegi Törvényszék 5.P.21.069/2014/52. számú ítélete, a Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.022/2017/7. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.IV.21.799/2017/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az önálló bírósági végrehajtóként dolgozó indítványozót egy végrehajtás során elkövetett mulasztás miatti kártéítés megfizetésére kötelezte az elsőfokú bíróság. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntésnek a perköltségre vonatkozó részét változtatta meg, egyebekben a döntést helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint az eljárás során sérült a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz fűződő alapjoga..
.
Indítványozó:
    Szabó Norbert István
Támadott jogi aktus:
    a Zalaegerszegi Törvényszék 5.P.21.069/2014/52. számú ítélete, a Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.022/2017/7. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.IV.21.799/2017/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1376_3_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1376_3_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1376_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1376_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.