Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00215/2022
Első irat érkezett: 01/21/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.003/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatás visszafizetésére kötelező jognyilatkozat jogszerűtlenségének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/16/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2.P.89.134/2020/10. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 57.Pf.632.852/2021/12. számú ítélete és a Kúria Pfv.I.20.003/2022/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó részére támogatói okiratot állított ki egy minisztérium egy meghatározott feladat elvégzésével összefüggésben. Az indítványozó a befejezési határidő módosítását kérte, melyet a minisztérium elutasított, ezért szabálytalansági eljárás indult. Mivel az eljárás végén a szabálytalanság megállapítása megtörtént, a minisztérium a támogatói okiratot visszavonta, és a kifizetett támogatás visszafizetését rendelte el.
Az indítványozó támogatás visszafizetésére kötelező jognyilatkozat jogszerűtlenségének megállapítása iránt indított keresetet a minisztérium ellen.
Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria a felülvizsgálatot megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság jogszabályellenes jogértelmezése a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot sérti azáltal, hogy a bíróság nem állapította meg, hogy az alperes támogatás visszafizetésére kötelező okirata jogsértő. Az indítványozó szerint alaptörvény-ellenes és a józan ész követelményével ellentétes az a bírósági jogértelmezés, mely szerint az indítványozónak meg kellene várnia az ellene induló végrehajtási eljárást azért, hogy követelése érvényesítése céljából a végrehajtás megszüntetése címen pert indíthasson. Az indítványozó szerint a bírósági döntések nem tartalmaznak érdemi indokolást az indítványozó által felhozott érvekre. Nézete szerint a bírósági döntések sértik a tisztességes bíróság eljáráshoz való jogát és a jogorvoslathoz való jogát, mert a keresete elutasítása következtében elvesztette azon jogát, hogy a perbe vitt jogairól független és pártatlan bíróság döntsön..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 57.Pf.632.852/2021/12. számú ítélete
  Pesti Központi Kerületi Bíróság 2.P.89.134/2020/10. számú ítélete
  Kúria Pfv.I.20.003/2022/4. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_215_6_2022_ind_kieg.anonim.pdfIV_215_6_2022_ind_kieg.anonim.pdfIV_215_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_215_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .