Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01928/2019
Első irat érkezett: 12/03/2019
.
Az ügy tárgya: A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megváltozott munkaképességű személyek ellátása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete megsemmisítését kérte.
az indítványozó - perbeli felperes - megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítása iránt terjesztett elő kérelmet. Az elsőfokú hatóságf rendszeres rehabilitációs ellátást állapított meg az indítványozó részére. A másdokfokú hatóság a döntést megváltoztatta és az indítványozó részére rokkantsági ellátást állapított meg. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó szerint a támadott döntés alaptörvény-ellenességének az oka abban áll, hogy az Alaptörvény 28. cikkével összhangban nem álló bírói értelmezéssel az eljáró bíróság kizárta még állapotromlás esetén is a korábban folyósított ellátással azonos mértékű ellátás megállapításának kötelezettségét. Ezzel a jogértelmezéssel a bíróság megsértette a tisztességes eljárához való jogot. Az ily módon lefolytatott alkotmányos jogokat sértő eljárás azt eredményezte, hogy az indítványozó számára biztosított ellátás összegének jelentős mértékű csökkentésére került sor, így az eljárás a jogbiztonságból eredő szerzett jogok védelmének elvét is sértette..
.
Támadott jogi aktus:
    Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1928_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1928_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.