Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00827/2019
Első irat érkezett: 05/14/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.477/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elmaradt munkabér)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Mfv.I.10.477/2018/6. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 8.Mf.21.326/2017/8. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli felperes - kereseti kérelmében elmaradt munkabér megfizetésére kérte kötelezni a perbeli alperes munkáltatót, mivel az indítványozó által ledolgozott szombati napokra nem a törvény szerinti rendkívüli munkavégzésért járó díjazást kapta. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét meglapozottnak találta és az elmaradt munkabért számára megítélte. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést megváltoztatta és a perbeli alperest az elmaradt munkabér címén terhelő marasztalás összegét leszállította. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmét hivatalból elutasította.
Az inídtványozó szerint a felülvizsgálati eljárásnak az a jogkérdés volt a fő tárgya, hogy az indítzványozó jogosult-e rendkívüli munkaidőre járó alapbérre, és nem pedig annak összege, így a felülvizsgálat hivatalbóli elutasításának nem volt helye. A támadott döntések sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot is, mivel nem tartalmaznak kellő indokolást sem..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Mfv.I.10.477/2018/6. számú végzése
  Budapest Környéki Törvényszék 8.Mf.21.326/2017/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (3) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_827_4_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_827_4_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_827_0_2019_inditvány_anonimizált.pdfIV_827_0_2019_inditvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .