Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01002/2016
Első irat érkezett: 05/24/2016
.
Az ügy tárgya: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 107. § (2) bekezdése és 132. § (6) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.II.10.510/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (visszatartott illetmény megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/01/2016
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
04/04/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése, 27. §-a és 28. §-a alapján - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 107. § (2) bekezdése és 132. § (6) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.II.10.510/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések nem illeszkednek a jogrendszerbe, továbbá diszkriminatívak, mert azok bíróságok általi alkalmazása következtében az indítványozó - önhibáján kívüli - szolgálati viszonyának megszüntetése mellett, bűncselekmény és fegyelemsértés megállapításának hiányában sem jogosult a visszatartott illetményének megfizetésére.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírói döntés azért sérti az Alaptörvény 28. cikkét és a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a bíróság a támadott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel úgy foglalt állást, hogy nem jogosult visszatartott illetménye megfizetésére, szemben azokkal az érintettekkel, akik esetében a szolgálati jogviszony kötelező megszüntetésének hiányában a fegyelmi eljárást lefolytatták és a büntetőeljárásben történő elmarasztálás hiányában a fegyelmi eljárást is megszüntették, így visszatartott illetményüket megkapták..
.
Támadott jogi aktus:
  a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 107. § (2) bekezdése és 132. § (6) bekezdése
  a Kúria Mfv.II.10.510/2015/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XVII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés c) pont
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1002_0_2016_inditvany.pdfIV_1002_0_2016_inditvany.pdfIV_1002_4_2016_ind_kieg.pdfIV_1002_4_2016_ind_kieg.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.04.04 16:00:00 2. öttagú tanács
  2019.03.19 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .