Ügyszám: IV/00308/2018
.
Első irat érkezett: 02/21/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.169/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 19.K.30.621/2016/18. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.V.35.169/2017/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozónál bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le az adóhatóság, amelynek során adókülönbözetet állapított meg, amely után adóbírságot és késedelmi pótlékot szabott ki, valamint mulasztási bírságot állapított meg az indítványozó terhére. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatban megállapított adókülönbözetet, adóbírságot és késedelmi pótlékot törölte, a mulasztási bírság összegét megemelte. Az indítványozó a hatósági döntés bírósági felülvizsgálatát kérte, kereseti kérelmét a bíróság 19.K.30.621/2016/18. számú ítéletével elutasította. Felülvizsgálati kérelmét a Kúria Kfv.V.35.169/2017/9. számú ítéletével elutasította.
Az indítványozó sérelmezi, hogy az eljáró bíróságok a jogszabályokat nem céljukkal összhangban értelmezték, nem megfelelő jogi logika mentén nem a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgáló döntést hoztak, noha az az Alaptörvény 28. cikke szerinti kötelezettségük lett volna. A bíróságok egyoldalú jogértelmezésükkel, a kereseti kérelem nem teljeskörű elbírálásával, a tényállás hiányos megállapításával és abból téves következmények levonásával a 28. cikk érvényesülésének sérelmét okozó alaptörvény-ellenes döntést hoztak. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 19.K.30.621/2016/18. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.V.35.169/2017/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
28. cikk
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_308_2_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_308_2_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_308_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_308_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.11 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..