Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01172/2019
Első irat érkezett: 07/09/2019
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 1.Pf.20.609/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Törvényszék 1.Pf.20.609/2018/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók előadták, hogy adásvételi szerződést kötöttek az otthonukat jelentő ingatlan tárgyában, amelynek értékesítését követően is bérlőként használtak. Az indítványozók keresetet nyújtottak be a szerződés érvénytelenségének megállapítása és az eredeti állapot helyreállítása iránt, hivatkozással a szerződés uzsorás voltára, megtévesztésre és tévedésre. A bíróság a keresetet elutasította.
Az indítványozók álláspontja szerint a bíróságok contra legem jogértelmezése sértette az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamisághoz való alapjogot, valmint a nem megfelelő ítéleti indokolás az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogukat. .
.
Támadott jogi aktus:
    Győri Törvényszék 1.Pf.20.609/2018/7. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1172_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1172_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1172_4_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1172_4_2019_indkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 1.Pf.20.609/2018/7 of the Győr Regional Court (invalidity of contract)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.