Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01368/2019
Első irat érkezett: 08/26/2019
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Cgf.IV.47.006/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (változásbejegyzési kérelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Székesfehérvári Törvényszék Cg.07-09-024455/68. számú végzése és a Győri Ítélőtábla Cgf.IV.47.006/2019/2. számú végzése megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - gazdasági társaság, amellyel kapcsolatosan változásbejegyzési kérelemnek a bíróság helyt adott. Az indítványzó szerint a kérelem nem a társaságtól származik, így az az alapján bejegyzett változás jogellenes.
A döntés ellen az indítványozó jogorvoslattal nem tudott élni, így sérült a jogorvoslathoz való joga. Álláspontja szerint cégbejegyzési, vagy változásbejegyzési kérelmet csak a cég - képviselője útján - terjeszthet elő. Amennyiben azonban a cégbejegyzési kérelem nem a cégtől származik és annak alapján a változás nyilvánvalóan jogellenesen, de bejegyzésre kerül, úgy a céggel szembeni jogorvoslat kizárása oda vezet, hogy egy jogi személy érdekével, akaratával ellentétes döntéssel szemben nem tud fellépni, nincsen lehetősége jogorvoslatra..
.
Támadott jogi aktus:
    Székesfehérvári Törvényszék Cg.07-09-024455/68. számú végzése
    Győri Ítélőtábla Cgf.IV.47.006/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1368_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1368_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1368_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1368_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.