Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01405/2018
Első irat érkezett: 09/14/2018
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.633.244/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indíványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.633.244/2018/7. számú végzése és a Budai Központi Kerületi Bíróság 7.P.22.077/2016/16. számú végzése és a 7.P.22.077/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli alperes - jogelődje és a perbeli felperes jogelődje adásvételi szerződést kötött a perbeli felperes jogelődje tulajdonában álló ingatlanra. A perbeli felperes jogelődje ezt követően keresetet nyújtott be szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt. Időközben az indítványozó jogelődje ellen végrehajtást rendeltek el, és a perbeli ingatlant is végrehajtás alá vonták, majd a végrehajtási eljárás során azt az indítványozó vásárolta meg, tulajdonjoga bejegyzésre is került az ingatlan-nyilvántartásba. Eközben a bíróság ítéletében megállapította, hogy az adásvételi szerződés érvénytelen, és kötelezte az indítványozót tulajdonjoga törlésének tűrésére. Az indítványozó az ítélet ellen fellebbezett, azonban a másodfokon eljárt bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Az indítványozó ezt követően felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, a Kúria azonban a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó ezt követően perújítási eljárást kezdeményezett, azonban a perújítási kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan volt, annak elkésettsége okán.
Az indítványozó szerint a támadott ítéletek sértik a pernek az ésszerű határidőn belüli elbíráláshoz való jogát, illetve az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.633.244/2018/7. számú végzés, Budai Központi Kerületi Bíróság 7.P.22.077/2016/16. számú végzés, 7.P.22.077/2016/2. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1405_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1405_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1405_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1405_2_2019_indkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.